بنیان اسطوره‌های ایرانی

باربد گلشیری که به اهتمام وی این اثر منتشر شده در موردش نوشته است: «در سرتاسر این گفت‌و‌گو هر دو از یک «ما»ی تاریخی سخن می‌گویند باید به هوش بود که این «ما» را با هویت‌های صلب نژادی و مذهبی و خاک پرستانه یکی نگرفت.» حاصل این نشست در این دفتر نیز همین ساز و کار باور‌های آن «ما» ست که نه نژادی است مثلاً آریایی و نه قومی است و نه زبانی. این «ما» که بهار و گلشیری از آن سخن می‌گویند فرهنگی است و بسیار گسترده‌تر از آن چه به‌عنوان نماد به گردن می‌آویزند. و بهار با الفاظ مختلف بارها می‌گوید که در اصل اغلب مربوط به حوزه فرهنگی آسیای غربی است که طی اعصار دوام آورده، تغییر یافته یا مسخ شده و به ما رسیده تا شده‌ایم اینکه هستیم.
ما و جهان اساطیری
(گفت‌و‌گوی هوشنگ گلشیری با مهرداد بهار)
به اهتمام باربد گلشیری
ناشر: نیلوفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷

کلمات کلیدی

بنیان اسطوره‌های ایرانی

ما و جهان اساطیری

    نظر خود را بگذارید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*