کنگره سراسری ادبیات پایداری به هفتمین دوره رسید

ادبیات دفاع مقدس امروز این شایستگی را دارد که بتواند جهانی شود و در عرصه ادبیات تطبیقی جهان گام بگذارد.» عامری با اشاره به میزبانی استان کرمان در برگزاری کنگره ادبیات پایداری اظهار کرد: «در سال‌های اخیر این نیاز احساس شد که در زمینه دفاع مقدس باید وارد یک فضای جدید شویم تا بتوانیم به شیوه‌های نوین، تحقیقی و تطبیقی به موضوع ادبیات پایداری بپردازیم. بنابراین چند سالی است که با تشکیل انجمن ادبیات پایداری در دانشگاه شهید باهنر کرمان اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته است.» دکتر محمدصادق بصیری مسئول دبیرخانه هفتمین کنگره سراسری ادبیات پایداری نیز با بیان تاریخچه‌ای از روندی که ادبیات پایداری طی کرده است، گفت: «سال ۱۳۸۳ این ضرورت احساس شد که باید به ادبیات پایداری نگاه علمی شود. برای همین انجمن آن در دانشگاه شهید باهنر کرمان تأسیس شد. گام بعدی ما این بود که برای مقطع کارشناسی این رشته معرفی شود. در سومین گام ما توانستیم در اسفند ماه ۸۴ نخستین کنگره ادبیات پایداری را برگزار کنیم. در گام چهارم هم کرسی‌های تخصصی برای آن تعریف و در گام بعدی نیز سرفصل‌های پیشنهادی ادبیات پایداری طرح‌ریزی شد».

کلمات کلیدی

کنگره سراسری ادبیات پایداری

ادبیات پایداری

هفتمین دوره

    نظر خود را بگذارید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*