گونه‌شناسی شعر

پیشنهادی برای دوباره نگریستن به شعر و ظرفیت‌های آن. این کتاب نه حکمی صادر می‌کند و نه تجویزی است برای همه مسائل شعر معاصر فارسی، بلکه نگاهی توصیفگر – و نه تحلیلی- به برونداد شعر معاصر فارسی دارد و به عبارت کوتاه‌تر، روشن‌تر و بُرّنده‌تر؛ حمله‌ای است به تلقی سنتی از مفهوم ژانر. راهگشاترین فَکتی که برای ادامه، به کار ما می‌آید این گفته‌ فردریک اشلگل است که «هر شعر، خود در حکم یک ژانر است.» و به گمانم کار مقدمه‌نویسی برای این کتاب در همین‌جا به پایان رسیده است. تکیه این نوشتار بر لایه‌های بازخوانی نشده شعر، از منظر گونه‌ شناسی است؛ گونه‌ها و زیرگونه‌هایی که در خصلت‌های متمایزکننده هر اثر به هر دلیل و به هر نحو و به هر کیفیت وجود و حضور دارند و دیده می‌شوند.
فرهنگ گونه‌های نوپدید در شعر معاصر فارسی
نویسنده: بهمن ساکی
ناشر: عصر داستان
سال انتشار: ۱۳۹۸

کلمات کلیدی

گونه‌شناسی شعر

شعر

شعر معاصر فارسی

    نظر خود را بگذارید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*